Stowarzyszenie Wysokogórskich Przewodników Tatrzańskich

Stowarzyszenie Wysokogórskich Przewodników Tatrzańskich zrzesza grupę fachowców posiadających kwalifikacje potwierdzone państwowymi uprawnieniami. W naszym gronie znajdziecie przewodników z najwyższymi klasami przewodnickimi. Wszyscy członkowie SWPT uczestniczyli w wieloletnich kursach i szkoleniach, mają dużą wiedzę o Tatrach oraz umiejętności techniczne i doświadczenie pozwalające na realizację wymagających projektów wysokogórskich. Czujemy się kontynuatorami najlepszych tradycji przewodnickich, sięgających roku 1875. Mimo upływu czasu, ciągle pozostają w naszej pamięci  m.in. Jędrzej Wala, Maciej Sieczka, Szymon Tatar, Wojciech Roj oraz "król przewodników tatrzańskich" Klemens Bachleda, którzy z liną w ręku zdobywali nietknięte ludzką stopą szczyty tatrzańskie.