Krzysztof Kulesza

Przewodnik Tatrzański II klasy

Członek Honorowy SWPT


tel. 604 27 44 25

email: k.kulesza@poczta.onet.pl

Absolwent Politechniki Krakowskiej. W 2003 roku uzyskał stopień doktora z zakresu nauk technicznych - hydromorfologia i ekologiczne aspekty w budownictwie hydrotechnicznym. Do 2019 roku pracował jako adiunkt   w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Organizator, kierownik  i uczestnik wypraw egzotycznych (min. Nepal, Chiny, Mongolia, Sikkim, Indie, Pakistan, Malezja, Tajlandia, w tym wypraw górskich: Borneo, Himalaje, Karakorum, Góry Syczuanu, Alpy, Góry Skandynawii ……..)
Uprawnienia przewodnika tatrzańskiego uzyskał w 1980 - III klasa, 1982 – druga klasa
Prezes AKPT w latach 1994 – 2013 od 2000 roku Prezes Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Tatrzańskich - od 2006 roku. Kierownik kursów przewodnickich na uprawnienia przewodnika tatrzańskiego. Wykładowca i instruktor z zakresu metodyki prowadzenie wycieczek górskich, niebezpieczeństwa gór oraz topografii i przyrody Tatr na kursach przewodnickich. Członek KW Kraków. Pilot wycieczek zagranicznych. Autor publikacji o tematyce przewodnictwa górskiego i turystyce bliskiej naturze. Wykładowca i egzaminator akademicki z zakresu min. oceny ekologicznego stanu rzek i potoków,  antropogenicznego wpływu człowieka (w tym turystyki) na środowisko, zasad organizacji i metodyki prowadzenia wycieczek górskich.