Andrzej Krzeptowski-Sabała

Przewodnik Tatrzański I klasy

tel. 695 880 062

akrzeptowski@tpn.pl