ZARZĄD SWPT:Paweł Orawiec - Prezes Zarządu SWPT
tel. 604 848 308


Roman Szadkowski - V-ce Prezes Zarządu SWPT
tel. 691 515 355


Joanna Stępińska - Członek Zarządu SWPT
tel. 602 130 479


Piotr Krzan - Członek Zarządu SWPT
tel. 608 889 205


Tomasz Nodzyński - Członek Zarządu SWPT
tel. 609 181 800